Chất Lượng Vàng
Phần mềm ApeosWare Management Suite

Phần mềm ApeosWare Management Suite

Phần mềm ApeosWare Management Suite

  • Loại mực: FUJI XEROX
  • Màu mực : ĐEN
  • Dùng cho máy : FUJI XEROX
  • Trang in : 250000

Giá : 90.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

ApeosWare Management Suite bao gồm 5 chức năng khác nhau - "Quản lý thiết bị", "Quản lý người dùng", "Quản lý lưu lượng sử dụng", "Quản lý in ấn" và “Quản lý tài liệu”. ApeosWare Management Suite đem lại một loạt các ưu thế về tính năng như giao diện chung và kết nối liền mạch thông qua tích hợp phần mềm và từng mô đun trong phần mềm cũng có thể được sử dụng độc lập. Tích hợp làm nổi bật đáng kể lợi thế của từng phần mềm, như giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) và tăng cường bảo mật.

Sản phẩm liên quan